Rīgā pirmajā pusgadā no ģimenēm šķirti 53 bērni

Pagājušajā nedēļā medijos izskanēja ziņa par sešus gadus vecu zēnu, kurš vairākkārt atradies publiskās vietās bez pieaugušo uzraudzības un policijas redzeslokā nonācis jau 13 reizes. Rīgas bāriņtiesas redzeslokā zēna ģimene nonākusi trešo reizi. Šobrīd vecākiem ar vienpersonisko lēmumu ir pārtrauktas aizgādības tiesības, un zēns atrodas krīzes centrā. Bāriņtiesa nākamās nedēļas sākumā lems, vai zēns varēs atgriezties mājās.

Šis ir viens no bāriņtiesas vienpersoniski pieņemtajiem lēmumiem par aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākiem. Šādus lēmumus pieņem gadījumos, kad tiek konstatēts, ka vecāki nav spējīgi veikt bērnu aprūpi, un bērnu dzīvībai, veselībai un attīstībai pastāv nopietns apdraudējums un ir nekavējoties jārīkojas un jāšķir bērni no vecākiem. Kopumā 2018.gada pirmajā pusgadā ir pieņemti 43 vienpersoniskie lēmumi un no ģimenēm šķirti 53 bērni. Šis skaits ir mazāks nekā pagājušā gada pirmajā pusgadā, kad tika pieņemti 57 vienpersoniskie lēmumi un no ģimenēm šķirti 65 bērni.

Pārskatot vienpersoniski pieņemtos lēmumus pēc 15 dienām, šī gada pirmajā pusgadā ģimenēs ir atgriezušies 14 bērni, bet 2017.gada pirmajā pusgadā – 27 bērni. Bāriņtiesa, vērtējot iespējamo aizgādības tiesību atjaunošanu, ņem vērā, vai vecāki apzinās ģimenē pastāvošās problēmas, vai vecāki ir motivēti sadarboties ar speciālistiem, vai izmanto sociālā dienesta piedāvātos pakalpojumus situācijas uzlabošanai un bērnu attīstībai nelabvēlīgo apstākļu novēršanai.

Bērniem, kuri nevarēja atgriezties savās ģimenēs, ir nodrošināta ārpusģimenes aprūpe, turklāt lielākā daļa bērnu šogad ir ievietoti audžuģimenēs – 18 bērni. Aizbildnība radinieku ģimenēs nodibināta 8 bērniem, bet aprūpes iestādēs nonākuši 10 bērni, kas, salīdzinot ar pagājušo gadu, ir krietni mazāk. Piemēram, pagājušajā gada pirmajā pusgadā aprūpes iestādēs nonāca 29 bērni, audžuģimenēs un aizbildņu ģimenēs – katrā pa 11 bērniem. Jāpiebilst, ka šogad 3 gadījumos Rīgas bāriņtiesas pieņemtie vienpersoniskie lēmumi par aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākiem ir pārsūtīti tālākai lemšanai citām pašvaldībām, pagājušajā gadā – 1.

Aprūpes iestādēs šī gada pirmajos sešos mēnešos nonākuši galvenokārt pusaudži. Piemēram, vienā no gadījumiem krīzes centrā jaunietis iestājās pēc paša vēlmes, jo viņam ir konfliktējošas attiecības ar tēvu un viņa dzīvesbiedri, savukārt zēna māte dzīvo ārzemēs un izrāda formālu interesi par jaunieti. Šogad četri mazuļi, kuru mātes ir atteikušās uzņemties rūpes par viņiem, ir nokļuvuši audžuģimenēs. Jaunākajam bērnam, kurš šķirts no ģimenes, uz lēmuma pieņemšanas brīdi bija vien 3 dienas.

Cēloņi lēmuma pieņemšanai ir dažādi, taču pārsvarā tās ir vecāku atkarību problēmas, kā rezultātā vecāki nevērīgi un nolaidīgi izturas pret bērnu aprūpi, bērni atrodas attīstībai nelabvēlīgos apstākļos un ir pamesti novārtā. Piemēram, vienā gadījumā bāriņtiesa kopā ar Valsts policiju apsekoja dzīvesvietu un konstatēja, ka dzīvesvieta atrodas mājas pagrabā, vecākiem novērotas pazīmes, kas liecina par narkotisko vielu ietekmi, bērnam netiek nodrošināta atbilstoša aprūpe, kāda nepieciešama vienu gadu vecam bērnam. Citā gadījumā bērnu māte tika aizturēta, bet vairāki bērni atrasti dzīvesvietā antisanitāros apstākļos un bez elektrības pieslēguma. Vēl kādā gadījumā māte bija tādā alkohola reibumā, ka izteica pašnāvnieciskas domas bērna klātbūtnē, izturējās neadekvāti un nevarēja parūpēties par savu bērnu.

Rīgas bāriņtiesa aicina iedzīvotājus arī turpmāk, nojaušot, ka bērniem draud briesmas vai bērni netiek pienācīgi aprūpēti, nebūt vienaldzīgiem un nekavējoties ziņot policijai, bāriņtiesai vai citai bērnu tiesību aizsardzības institūcijai.

Iesaki šo rakstu citiem!
loading...

Pievienot komentāru