Aprīļa spoguļdatumi: cik reizes vēl varēsim ievēlēties vēlēšanos

Spoguļdatumi ir tādi, kuros skaitļi tiek lasīti vienādi – gan no kreisās puses uz labo, gan no labās uz kreiso.