Baltijā darbu sāk interaktīvās reklāmas asociācija – IAB Baltics

Vadošie Baltijas digitālās reklāmas un mārketinga jomas uzņēmumi apvienojās, lai dibinātu unikālu nozares asociāciju – “The Interactive Advertising Bureau Baltics” (IAB Baltics – Baltijas Interaktīvās reklāmas birojs).

IAB Baltics mērķis ir apvienot vadošos Latvijas, Igaunijas un Lietuvas digitālo mediju un reklāmas nozaru dalībniekus, lai pārstāvētu viņu intereses, veiktu modernākus mārketinga un mediju pētījumus, veicinātu darbinieku izglītošanu un pieredzes apmaiņu.

IAB ir nozarē atzīta starptautiska digitālās reklāmas tirgus dalībnieku apvienība, kas darbojas desmitiem pasaules valstīs ar vairāk nekā 700 biedriem. “Baltijas valstis līdz šim bija viens no retajiem reģioniem, kas nebija pārstāvēts IAB Eiropas kartē un mūsu tirgus dati netika analizēti IAB globālo tendenču pētījumā.

Ir novērojams pietiekošs datu trūkums par Latvijas, Lietuvas, Igaunijas interneta reklāmas tirgus apjomiem un iespējām, kas negatīvi ietekmē globālo reklāmdevēju piesaisti, mazina reklāmas pakalpojumu eksporta iespējas. Baltijas reklāmas tirgus datu regulāra izpēte identificēs tendences, kā arī sniegs precīzāku priekšstatu par interaktīvās reklāmas aktivitāšu apjomiem,” uzsver Digna Degtjarova, IAB Baltics valdes priekšsēdētāja.

Ārpus pētnieciskā darba IAB Baltics galvenie uzdevumi ir veicināt nozares paplašināšanu, ieviest digitālās reklāmas skaidras vadlīnijas un kvalitātes standartus.

“Šobrīd Baltijas digitālās reklāmas tirgū nav ieviesti vienoti noteikumi. Mūsuprāt, vienotu vadlīniju ieviešana mazinās negodprātīgu spēlētāju skaitu, padarīs nozari caurspīdīgāku un palielinās reklāmdevēju uzticības līmeni. IAB Baltics plāno aizstāvēt savu biedru intereses, paaugstināt nozares vērtību likumdevējiem un politikas veidotājiem. Mēs esam šeit kā uzticams avots mūsu biedriem, nozarei, reklāmdevējiem un iestādēm, lai palīdzētu vienkāršot un izskaidrot sarežģīto digitālās reklāmas pasauli,” norāda D. Degtjarova.

Cits svarīgs IAB Baltics darbības virziens ir tirgus dalībnieku izglītošana, piedāvājot papildināt zināšanas par digitālo reklāmu gan aģentūrām un medijiem, gan reklāmdevējiem. Tas palīdzēs izmantot reklāmā ieguldītos līdzekļus efektīvāk, cels Baltijas reklāmas tirgus konkurētspēju globālajā vidē. IAB vienotie standarti un sertifikācijas sistēma ir atzīti ASV, Kanādā, Eiropā un citos reģionos, turklāt apvienība piedāvās iegūt tirgū aktuālas zināšanas gan nozares profesionāļiem, gan studentiem.

Organizācijas dibināšanu iniciēja vadošie digitālas reklāmas tirgus dalībnieki, t.sk. Httpool, Google, Express Grupp, Printful, digitālo inovāciju birojs Quantitas, reklāmas aģentūra Frank by Inspired, digitālās reklāmas eksperti Digital Matter un TVNET GRUPA. Organizācija aicina pievienoties arī citus biedrus.

Par IAB Baltics:

Organizācija “Interactive Advertising Bureau (IAB)” (Interaktīvās reklāmas birojs) bija dibināta 1996.gadā ASV. Galvenais IAB uzdevums ir atbalstīt interaktīvas reklāmas tirgus dalībnieku aktivitātes. Interneta reklāmas biroja sākotnējais nosaukums 2001.gadā tika mainīts, ņemot vērā tirgū notiekošās pārmaiņas – internets ir attīstījies un integrējies ar mobilajām tehnoloģijām un alternatīviem saziņas kanāliem.

IAB Baltics – tā ir neatkarīga organizācija, kura uzturēs ciešus kontaktus ar IAB biedriem visā Eiropā, ASV un citās pasaules valstīs. IAB Baltics mērķis ir apvienot vadošus Latvijas, Igaunijas un Lietuvas mediju un digitālas reklāmas tirgus dalībniekus, kļūstot par pirmo izvēli interešu pārstāvniecības, datu pakalpojumu, modernāko mārketinga un mediju pētījumu, digitālā tirgus prasmju un pieredzes jomā. Asociācija plāno aizstāvēt savu biedru intereses un popularizēt interaktīvās reklāmas nozares vērtību likumdevējiem un politikas veidotājiem.

Iesaki šo rakstu citiem!
loading...

Leave a Comment