Biodegviela – atbildīga ražošana, efektīva izmantošana

Jaunas dzinēju tehnoloģijas nav vienīgais veids, kā mēs padarām transportlīdzekļus tīrākus. Mēs arī cenšamies mazināt atkarību no fosilās degvielas, raugoties mazoglekļa degvielas veidu, tostarp biodegvielu, virzienā.

Alternatīvs mazoglekļa risinājums

Biodegviela ir pārbaudīts un dzīvotspējīgs enerģijas avots, ko var iegūt no daudziem dažādiem atjaunojamiem avotiem, pat no atkritumiem. Šķidrā veidā to var piejaukt benzīnam un dīzeļdegvielai.

Mēs piedalāmies pētījumos par jauniem biodegvielas veidiem, kuru ražošanā netiek izmantoti pārtikas kultūraugi, sekmējot, ka šī degviela nodrošina tādas kvalitātes veiktspēju, kādu autobraucēji raduši sagaidīt no tradicionālā benzīna un dīzeļdegvielas.

Vai varu lietot biodegvielu savā automobilī?

– ASV specifikācijas automobiļiem nav izņēmumu/ierobežojumu E10 degvielas izmantošanai. Visi ASV specifikāciju automobiļi ir piemēroti E10 degvielas lietošanai (neatkarīgi no ražošanas datuma).

– Automobiļus, kas nav paredzēti E10 degvielas izmantošanai, ir iespējams neatgriezeniski sabojāt, tikai vienu reizi uzpildot E10 degvielu.

– Lūdzu, sazinieties ar savu pilnvaroto pārstāvniecību, lai uzzinātu Jūsu automobiļa ražošanas datumu.

Mūsu labākās prakses apņemšanās

  1. Biodegvielas ražošanai ir jānotiek ar minimālu ietekmi uz apkārtējo vidi. Mēs to atbalstām ar savu dalību Eiropas Biodegvielas tehnoloģiju platformā, kas aicina īstenot ilgtspējīgas biodegvielas ražošanas metodes un produktus.

  2. Biodegvielas ražošana nedrīkst sacensties ar pārtikas ražošanu. Mēs atbalstām otrās paaudzes biodegvielas izstrādi, iegūstot to no lauksaimniecības un mežsaimniecības atkritumiem un pakāpeniski atsakoties no pārtikas kultūru izmantošanas.

  3. Biodegvielai nevajadzētu negatīvi ietekmēt transportlīdzekļa veiktspēju. Mēs atbalstām Eiropas Standartizācijas komitejas (CEN) darbu, palīdzot izstrādāt kopīgus degvielas standartus. Mēs arī vēlamies nodrošināt, lai šie standarti tiktu vienlaicīgi ieviesti dažādu valstu tirgos, lai nodrošinātu nemainīgu kvalitāti un klientu apmierinātību.

Nākotnes izpēte un attīstība

Mēs esam veikuši investīcijas jauna, no koksnes un salmiem iegūta otrās paaudzes bioetanola izpētē. Lai arī darbs pie tā ir tikai agrīnā posmā, mēs esam atklājuši lielu siltumnīcas efekta gāzu emisiju samazinājuma potenciālu, izmantojot šo jauno degvielu.

Kopā ar Eiropas Sintētiskās degvielas aliansi (ASFE) mēs meklējam bioloģiskas alternatīvas dīzeļdegvielai, ko varētu iegūt no daudziem dažādiem avotiem, tostarp biomasas. Viena no šādām ogļūdeņražu degvielām ir hidrogenēta augu eļļa (HVO), ko ražo un var iegādāties komerciāli. HVO var izmantot esošajos un nākotnes dīzeļa dzinējos, samazinot to kaitīgo izmešu līmeni.


Rakstu iesaka – 

Avots: toyota.lv

Iesaki šo rakstu citiem!
loading...

Pievienot komentāru