Deputāts no Gerharda prasa 2046 euro un atvainošanos

Salaspils novada domes deputāts Vitālijs Berezņevs vērsies pie vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Kaspara Gerharda ar iesniegumu, kurā pieprasa vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Kasparam Gerhardam publiski atvainoties par prettiesisku deputāta subjektīvo publisko tiesību ierobežošanu un atlīdzināt prettiesiskās rīcības rezultātā radītos mantiskos zaudējumus.

“Gerharda izdotais prettiesiskais un antikonstitucionālais akts ir aizskāris manas subjektīvās publiskās tiesības un radījis manu mantisko un nemantisko tiesību būtisku aizskārumu. Gerhards ar savu 2017. gada 1. augusta rīkojumu Nr.1-13/6038 vienpersoniski apturēja Salaspils novada domes komiteju darbību, un tā rezultātā man tika atņemtas tiesības piedalīties domes komiteju darbā un tādejādi arī tika liegta jebkāda iespēja pildīt deputāta pienākumus domes institūcijās un tiesības saņemt atlīdzību par deputāta pienākumu pildīšanu trīs komiteju darbā – kopumā 2046 euro apmērā, ko neesmu saņēmis,” norāda Berezņevs.

“Gan paša rīkojuma izdošana, gan Gerharda un ministrijas rīcība, masu informācijas līdzekļos apšaubot Salaspils novada domes lēmuma tiesiskumu (tātad arī manu lēmumu un manu rīcību, piedaloties balsojumā) un sabiedrībā izplatot nepatiesas ziņas par it kā prettiesiskiem un nedemokrātiskiem lēmumiem, ko esmu pieņēmis arī es, kā viens no Salaspils novada domes deputātiem, radīja man nemantisku kaitējumu, kas izpaudās kā mana goda un cieņas aizskārums. Ministrs un ministrija, gan atņemot man tiesības pildīt deputāta pienākumus komitejās, gan publiski apšaubot manu godaprātu, pieņemto lēmumu likumību un atbilstību demokrātijas principiem, aizskāra manu cieņu, godu un radīja arī kaitējumu manai reputācijai sabiedrības un manu vēlētāju acīs,” paskaidro Berezņevs.

Atbilstoši Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likuma 1. pantam likuma mērķis ir nodrošināt privātpersonai Satversmē un Administratīvā procesa likumā noteiktās tiesības uz atbilstīgu atlīdzinājumu par mantisko zaudējumu vai nemantisko kaitējumu, kas tai nodarīts ar valsts pārvaldes iestādes prettiesisku administratīvo aktu vai prettiesisku faktisko rīcību.

“Domes deputāta subjektīvās publiskās tiesības ir atjaunojamas administratīvā procesā tiesā, kas, savukārt, nozīmē, ka attiecībā uz manu subjektīvo publisko tiesību aizskārumu attiecināma atbilstoša pirmstiesas izskatīšanas procedūra, kura šajā gadījumā noteikta Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumā,” uzsver Berezņevs.

Atbilstoši Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likuma 4. pantam iestāde zaudējumu var nodarīt ar darbību, izdodot prettiesisku administratīvo aktu vai veicot prettiesisku faktisko rīcību, vai arī ar bezdarbību, ja iestādei bija pienākums rīkoties, bet tā prettiesiski nav rīkojusies. Savukārt, likuma 12. panta 5. daļa nosaka, ka, ja privātpersonai (kuras statuss saskaņā ar Satversmes tiesas secināto pielīdzināms domes deputāta statusam) izmaksājamais zaudējuma atlīdzinājums sastāv no nesaņemtās darba samaksas, tad iestādes vai tiesas noteiktā zaudējuma atlīdzinājuma summa ietver nodokļus, kas tiek aprēķināti normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

Iesaki šo rakstu citiem!
loading...

Leave a Comment