Ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro pārrunā būvniecības nozares izaugsmei svarīgos jautājumus

Ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro tikās ar Būvniecības padomes pārstāvjiem, lai pārrunātu prioritāri veicamos pasākumus nozares attīstībai 2019.gadam.

Ekonomikas ministrs norādīja, ka daudzas nozares iezīmētās problēmas viņam nav svešas un apņēmās risināt nozarei būtiskos jautājumus, kā arī aktīvi iesaistīties padomes darbā.

Būvniecības padome šogad prioritāri plāno pievērsties šādu jautājumu risināšanai:

• Būvniecības kvalitātes celšana;

• Birokrātisko procesu mazināšana;

• Juridisko risku mazināšana publiskos iepirkumos;

• Darbaspēka pieejamības nodrošināšana nozarē.

Latvijas Būvniecības padome ir konsultatīva koordinējoša institūcija, kuras darbības mērķis ir veicināt sabiedrības līdzdalību būvniecības politikas izstrādē un īstenošanā. Padome atbilstoši sabiedrības interesēm sniedz Ekonomikas ministrijai un citām nozaru ministrijām priekšlikumus par normatīvo aktu, politikas plānošanas dokumentu, kā arī Eiropas Savienības starptautisko tiesību aktu projektiem, kas skar būvniecības nozari. Padome informē sabiedrību par aktualitātēm būvniecības jomā un veicina būvniecības jautājumu integrēšanu nozaru politikā, izskata sabiedrības pārstāvju iesniegtos priekšlikumus būvniecības procesa pilnveidošanai.

Padomes sastāvā ir pārstāvji no Ekonomikas ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Satiksmes ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības, kā arī ne vairāk 15 biedrību un nodibinājumu deleģēti pārstāvji. Biedrības un nodibinājumi, kuru statūtos noteiktais darbības mērķis ir būvniecības vai ar būvniecību saistīto profesionālo pakalpojumu attīstība vai laba pārvaldība, patērētāju tiesības un ētikas normu ievērošana, var deleģēt savu pārstāvi darbam padomē ik pēc trim gadiem, līdz attiecīgā gada 1. novembrim.

Iesaki šo rakstu citiem!
loading...

Pievienot komentāru