Kritiska situācija! Pilsētā izsniegts sarkanais brīdinājums; “Apstākļi drīzumā var kļūt ļoti riskanti…”

Pirms brīža sociālajos tīklos un medijos tika izsludināts sarkanais brīdinājums! Situācija šajā pusē var kļūt bīstama jau tuvākajās stundās. Ir ļoti svarīgi, lai cilvēki ņemtu vērā šo brīdinājumu un saplānotu savas ikdienas gaitas, ņemot vērā iepriekšējos gadījumus, kad tādas situācijas bijušas. Uzmanība ir vissvarīgākais!

 

Saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) Prognožu un klimata daļas vadītāja Andra Vīksnas ziņojumu, tuvākajās stundās pie Jēkabpils Daugavā tiks izsludināts sarkanais plūdu brīdinājums.

Tas norāda uz strauju ūdens līmeņa paaugstināšanos un ievērojamu postījumu risku plašā teritorijā, kā arī varētu apdraudēt cilvēku dzī***as. Uzmanība un piesardzība ir absolūti nepieciešama!

 

Pašreizējais Daugavas līmenis pie Jēkabpils ir 8,2 metri virs novērojumu stacijas nulles punkta. Sarkanais brīdinājums tiek pasludināts, ja šis līmenis pārsniedz 8,4 metrus. Šī informācija norāda uz iespējamu plūdu risku, kas ietekmē plašu teritoriju, un iedzīvotājiem vajadzētu būt gataviem iespējamai neparedzētai situācijai.

 

Vīksna skaidro, ka straujais ūdens līmeņa pieaugums ir rezultāts no intensīvas sniega kušanas un ledus kustības Daugavas augštecē. Viņš uzsver, ka šī situācija ir ārkārtīgi nopietna, un iedzīvotājiem, kuri dzīvo apdraudētajās teritorijās, nekavējoties jāievēro piesardzības pasākumi un jāseko Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra un pašvaldību sniegtajai informācijai.

 

Līdz šim ir nodrošināta aptuveni 100 cilvēku evakuācija no apdraudētajām teritorijām. Jēkabpils pilsētas dome ir izveidojusi evakuācijas centru, kur plūdu upuri var saņemt atbalstu un atrast drošību.

Pašvaldība aicina iedzīvotājus atturēties no tuvināšanās applūdušajām teritorijām un nebraukt pa ceļiem, kas ir pārņemti ar ūdeni. Turklāt iedzīvotāji tiek mudināti rūpēties par savu drošību un ievērot glābšanas dienestu sniegtos norādījumus.

 

Daugavas plūdu situācija pie Jēkabpils ir nopietna un tiek nepārtraukti uzraudzīta. LVĢMC prognozē, ka ūdens līmenis upei turpinās paaugstināties, tādēļ iedzīvotājiem jāsagatavojas iespējamai evakuācijai. Uzmanība un gatavība ir būtiska šādos apstākļos.

 

Tomēr šajā saistībā tas vēl nebūt nav viss! Ir kāds faktors, kurš obligāti jāņem vērā iedzīvotājiem!

 

Plūdu draudi saglabājas

Neskatoties uz pēdējām dienām nedaudz pazemināto ūdens līmeni upēs, plūdu draudi Latvijā joprojām pastāv.

 

LVĢMC speciālisti prognozē, ka Daugavas ūdens līmenis turpinās paaugstināties, īpaši no Pļaviņām līdz Jēkabpilij. Šajā reģionā pastāv risks, ka piekrastes teritorijas var tikt appludinātas, apdraudot iedzīvotāju īpašumus.

LVĢMC aicina iedzīvotājus, kuri dzīvo potenciāli apdraudētajās teritorijās, būt piesardzīgiem un uzmanīgiem, sekot līdzi aktuālajai informācijai par plūdu situāciju. Tāpat ir svarīgi ievērot pašvaldību un glābšanas dienestu sniegtos norādījumus.

 

Pašvaldības ir aktīvi strādājušas, lai samazinātu plūdu radītos riskus, veicot preventīvus pasākumus. Tās ir novietojušas smilšu maisus un citus aizsarglīdzekļus, kā arī ir sagatavojušas evakuācijas vietās, nodrošinot iedzīvotāju drošību plūdu gadījumā.

 

Plūdu situācija Latvijā ir ļoti nopietna, un tā tiek pastāvīgi uzraudzīta. LVĢMC speciālisti ir 24 stundas diennaktī, lai sekotu ūdens līmeņa pieaugumam un prognozētu plūdu attīstību. Šī pastāvīgā uzraudzība ir būtiska, lai novērstu iespējamās negatīvās sekas un nodrošinātu sabiedrības drošību.

 

Ieteikumi iedzīvotājiem:

 

Lūdzu, izvairieties no applūdušajām teritorijām un braukšanu pa aplūdušiem ceļiem.

Rūpējieties par savu drošību un ievērojiet glābšanas dienestu norādījumus.

Sekojiet līdzi LVĢMC un pašvaldību sniegtajai informācijai par plūdu situāciju.

Ja nepieciešama palīdzība, lūdzu, zvaniet uz 112.

Šie ir svarīgi norādījumi, lai nodrošinātu jūsu drošību plūdu gadījumā.

 

Iespējamās sekas:

 

Plūdi var radīt būtiskus zaudējumus gan iedzīvotājiem, gan arī tautsaimniecībai kopumā. Ūdens spēj appludināt mājas, saimniecības ēkas, ceļus un tiltus, radot būtisku materiālo postu. Turklāt plūdi var izraisīt augsnes eroziju un piesārņojumu, ietekmējot dabas vidi un dabas resursus.

 

Plūdu radīto seku novēršana var prasīt ilgu laiku un lielu finansiālo ieguldījumu.

Preventīvie pasākumi:

 

Lai mazinātu plūdu riskus, būtiski ir veikt preventīvus pasākumus.Tie var ietvert:

 

1.Mežu apsaimniekošana, kas palīdz aizturēt ūdeni un novērst augsnes eroziju.

2.Upes krastu nostiprināšana, lai novērstu krastu izplūšanu un saglabātu to stabilitāti.

3.Plūdu regulēšanas infrastruktūras izbūve, piemēram, ūdenskrātuves un aizsprosti, kas spēj kontrolēt ūdens plūsmas un novērst plūdu ietekmi.

4.Iedzīvotāju informēšana un izglītošana par plūdu riskiem un to mazināšanas pasākumiem, lai sabiedrība būtu gatava un informēta par iespējamajām nepatikšanām un rīcību nepieciešamības gadījumā.

Iesaki šo rakstu citiem!

Leave a Comment