Laiks veikt suņa turēšanas nodevas maksājumu Valmierā

Suņa īpašniekam, kuram deklarētā dzīvesvieta ir Valmiera, ir pienākums reizi gadā veikt suņa turēšanas nodevas maksājumu, kā arī nomainīt iepriekš saņemto suņa turēšanas žetonu. Maksājums tiek izlietots Valmieras dzīvnieku patversmes uzturēšanai, klaiņojošu mājas dzīvnieku izķeršanas organizēšanai, kā arī suņu ekskrementu urnu izvietošanai un tukšošanai.

Pie suņa kaklasiksnas piestiprināts žetons apliecina, ka suņa īpašnieks ir veicis suņa turēšanas nodevas maksājumu vai, būdams atbrīvots no maksājuma, ir reģistrējis suni Valmieras suņu reģistrā.

Iepriekšējā suņa turēšanas nodevas maksājuma periodā Valmierā tika izsniegti kopā 146 žetoni. Taču Lauksaimniecības datu centra (LDC) uzturētajā valsts vienotā mājas (istabas) dzīvnieku reģistra datubāzē ir ievadīta informācija par 953 Valmierā mītošiem suņiem. LDC reģistrā ir iekļauti arī tie suņi, kam nav nepieciešams saņemt žetonu – suņi, kas tiek turēti individuālajās dzīvojamajās mājās un nekad neatstāj privātā īpašuma robežas. Taču, kā liecina šo skaitļu uzrādītā tendence un Valmieras pašvaldības policijas sniegtā informācija, joprojām ir daudz suņu īpašnieku, kas neveic suņa turēšanas nodevas maksājumu.

Dzīvnieka noklīšanas gadījumā nodevas maksājumi palīdz nodrošināt dzīvnieku patversmes kā pagaidu mājvietas pakalpojumu, neprasot Valmierā deklarētajam dzīvnieka saimniekam segt uzturēšanās izmaksas.

Atbilstoši 28.03.2013. Valmieras pilsētas pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.187 “Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas, uzskaites, turēšanas un izķeršanas kārtība Valmieras pilsētā” suņa turēšanas nodeva ir jāmaksā par visiem Valmieras pilsētā dzīvojošiem suņiem, kas ir sasnieguši sešu mēnešu vecumu. No nodevas maksājuma atbrīvoti ir redzes un dzirdes invalīdi, 1.grupas invalīdi, vientuļie pensionāri, kā arī individuālo dzīvojamo māju un dzīvokļu īpašumu īpašnieki, ja tiem piederošie suņi neatstāj īpašuma robežas. Ikgadējā suņa turēšanas nodeva Valmierā ir EUR 12.00 par periodu no attiecīgā gada 1.jūlija līdz nākamā gada 30.jūnijam.

Iesaki šo rakstu citiem!
loading...

Pievienot komentāru