Mēs noskaidrojām visu par dvēseles reinkarnāciju – kā zināt, kurā reinkarnācijā tu dzīvo un kāds ir tavs uzdevums šajā dzīvē

Noskaidro, kurā reinkarnācijā tu dzīvo un kāds patiesībā ir tav uzdevum uz šīs planētas.

UZZIŅA

Vārda karma pamatnozīme ir darbība. Zinām: katrai darbībai ir tāda pati pretdarbība – šā likuma pastāvēšanu materiālajā vidē formulēja jau Ņūtons. Tādi paši procesi noris arī garīgajā pasaulē – ik rīcībai, pat tai, kas veikta tikai vārdos un domās, ir noteiktas sekas. Darbība rada pretdarbību, kas atgriežas atpakaļ. Agrāk šī aprite vilkās vairāku reinkarnāciju garumā, tagad visbiežāk notiek cilvēka mūža laikā.

 

Velta Kanilavičiene ir mācījusies Viļņas Parapsiholoģijas akadēmijā un jau vairāk nekā divdesmit gadu ir astropsiholoģe. Viņa uzskata, ka šīs zināšanas ļauj skaidrāk atskārst savu dzīves uzdevumu un saskatīt līdzekļus tā īstenošanai.

Tas nozīmē – dzīvot pilnestīgāk, jo cilvēks, kurš atradis sevi, jūtas laimīgs.

Slikta un laba jēdzieni allaž bijuši ļoti nosacīti un pakļauti manipulācijām, tomēr likums, ko var izteikt arī ar mūsu parunu Ko sēsi, to pļausi, ir spēkā vienmēr, radot vai nu labu, vai sliktu karmu. Vai nu ļauj mums justies kā veiksminiekiem, vai liek kulties kā pa nātrēm. Saprotot karmas likumu, vieglāk pieņemt: ja no pagātnes līdzpaņemtā nasta šķiet par smagu, ir iespējams kļūt uzmanīgākam un no šā brīža sākt savas karmas uzlabošanu. Kā šādas apņēmības īstenošanā var palīdzēt astropsiholoģija? Viena no iespējām – noteikt, kuru no sev atvēlētajām divpadsmit reizēm cilvēks jau ieradies uz šīs Zemes. Tas dod iespēju visam, kas tiek piedzīvots, izjusts un atskārsts, pielikt savai dzīvei paredzētā virsuzdevuma jeb misijas mērauklu.

Pirmajā inkarnācijā dvēsele ir tikko ieradusies – pilnīgi jauna, tīra, nepieredzējusi. Tās uzdevums ir fiziskā ķermeņa vajadzību izzināšana un likšana lietā. Teorētiski tas iespējams arī kā bioloģiska eksistēšana: cilvēks ēd, dzer, guļ, strādā, vairojas. Taču uz Zemes nevienam nav iespējams pastāvēt, ja viņš neattīsta sevī maņas, kas ved ārpus šā rāmja – dvēseles pilnveides virzienā.

Arī otrajā reinkarnācijā gars vēl ir jauns. Šīs atnākšanas galvenais dzinulis – apgūt jēdzienu bagātība. Vēlams, saprotot, ka ir gan materiālās, gan garīgās vērtības.

Trešajā reinkarnācijā cilvēkam svarīgi izzināt savas saknes pa tēva līniju, saistot tās ar veiksmju un samezglojumu nospiedumiem paša dzīvē.

Atnākot ceturto reizi, svarīgākais ir apliecināt sevi līdzcilvēkiem. Šiem ļaudīm viegli rast kontaktu ar draugiem un kolēģiem, viņi ir kā radīti skatuvei vai citām publiskām profesijām un noteikti alkst pēc ievērības un novērtējuma.

Piektā reinkarnācija – bērni; vai nu ar viņiem gan fiziskā, gan garīgā plānā rodas nebeidzamas problēmas, vai cilvēks tiek iesaistīts darbā ar bērnu auditoriju – ir skolotājs, pediatrs, bērnudārza audzinātājs vai dižģimenes galva. Šie ļaudis nereti visu mūžu saglabā spēju palūkoties uz pasauli bērna acīm.

Sestā – pretinieki, viena no sarežģītākajām reinkarnācijām, jo ļauj dvēselei pakāpties, lai ieraudzītu, cik daudz pasaulē iespējams mainīt ar paša rīcību. Nenogurdināmie cīnītāji. Visbiežāk būdami ļoti nesavtīgi un godīgi, stājas pretī netaisnībai – juristi; pretī slimībām – mediķi, pretī tumsonībai – jaunu mācību sludinātāji. Tomēr šai pretīstāvēšanai ir risks pāraugt par cīņu ar vējdzirnavām. Tad cilvēks var kļūt ienaidnieks pats sev, krītot atkarībās un dažādos paššaustīšanās veidos.

Septītajā reinkarnācijā, kad dvēsele uzkrājusi pietiekami lielu piere dzi, tās briedums tiek pārbaudīts ar laulību un ģimenes dzīvi. Iespējama gan svētlaimīga saderība, gan mētāšanās no vienām nelaimīgām attiecībām pie citām.

Astotās atnākšanas pamatuzdevums – apjaust dzīves un nāves saspēles likumsakarības. Tie jau ir misijas cilvēki, līdzīgi Mātei Terēzei, kuri domā: ko iemācīties, kā sevi garīgi pilnveidot, lai labāk varētu kalpot Dievam un cilvēkiem? Taču tas norisinās uz naža asmens – tiklīdz solis pa labi vai kreisi, klāt smagas slimības un dažādi pārbaudījumi. Vieni beidzas, citi sākas. Šajā reinkarnācijādaudz gan ļoti izcilu radošo personību, gan nelaimes putnu, kuri paši sevi nolēmuši nožēlojamai nīkšanai.

Devītajā reinkarnācijā nāk cēlas un pieredzējušas dvēseles, kurām svarīgākā ir garīgā dzīve un studijas. Gaišreģi, ekstrasensi, izcili ārsti, viedie – visi, kuru klātbūtne dara dzīvi gaišāku. Ļaudis, kuri visu mūžu domā, meklē, mācās ne tikai skolās, bet arī no dzīves un savas zināšanas nevis uzkrāj, bet kalpojot dāvā citiem.

Desmitās reinkarnācijas dvēsele jau tā attīstījusies, ka parasti iemiesojas veiksminiekā, kuram svarīgākais ir darbs un profesija. Ja karmiski nav sagandēta spēja izvēlēties piemērotāko sevis izteikšanas jomu, šie ļaudis kļūst pasaulslaveni uzņēmēji, miljonāri, politiķi. Vai arī tādi, kuri neko nesasniedz, jo ignorējuši likumu, ka veiksmes pamatā jābūt godīgumam un zināšanām.

Vienpadsmitajā atnākšanā galvenais ir – ko iegūt? Dvēsele pieredzējusi, tāpēc saprot: ja pietiek garīgo vērtību, materiālais labums tiek piemests klāt. Kļūst svarīgi, ko vēl iemācīties un apgūt ārpus materiālā. Ko redzēt. Ko izjust. Ko saprast. Ceļojumi, māksla, zinātne, kultūra, jaunākās tehnoloģijas. Šie cilvēki ir ļoti apdāvināti, viss it kā pats krīt rokās, tāpēc galvenā problēma – kā sevi šajās iespējās nepazaudēt un neizniekot. Ja to neatrisina, sekas ir skaudras: enerģiju, ko cilvēks neatdod gaismai, acumirklī savāc tumšie spēki. Rodas alkoholiķi, narkomāni, arī noziedznieki, uz kuriem pat dziļā bezdibenī attiecināms apzīmējums – talantīgs, taču sev un pasaulei zudis.

Lai arī: Kā uzzināt, ka jūsu dvēsele ir piedzīvojusi reinkarnāciju: 6 pazīmes

Divpadsmitā, pēdējā reinkarnācija – ko zaudēt? Tie ir viedie, kuriem savas zināšanas jāatdod citiem, jākalpo. Tagad aizvien biežāk dzimst tā sauktie indigo bērni – arī viņi pieder pie divpadsmitajiem, kuru misija – sekmēt pasaules pāreju augstākās vibrācijās. Viņi ir nākamie gaismas cilvēki, gudrie ministri un prezidenti, jo spēj mīlēt cilvēkus un pasauli beznosacījumu mīlestībā. Kā uzzināt, kurai no reinkarnācijām piederam?

Šķir otru lapu, lai uzzinātu

Iesaki šo rakstu citiem!
loading...

Pievienot komentāru