Reorganizēto un slēgto internātskolu pedagogu atlaišanas pabalstu izmaksai paredz 300 000 eiro

Valdība otrdien, 2018.gada 17.jūlijā, konceptuāli atbalstīja finansējuma pārdali 300 000 eiro apmērā, lai Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) varētu nodrošināt atlaišanas pabalstu izmaksu pedagogiem pašvaldību dibināto internātskolu reorganizācijas un slēgšanas gadījumā.

Ministrija valdību iepazīstināja ar informatīvo ziņojumu par papildu nepieciešamo finansējumu pašvaldībām, lai nodrošinātu atlaišanas pabalstu izmaksu pedagogiem, kuri zaudē darbu izglītības iestāžu reorganizācijas vai slēgšanas gadījumā, ja reorganizācija vai slēgšana ir pabeigta ne vēlāk kā līdz 2018. gada 31. augustam.

IZM līdz šī gada 31. maijam ir saskaņojusi piecu pašvaldību lēmumus par internātskolu reorganizāciju vai slēgšanu – Aglonas internātvidusskolas, Liepnas internātpamatskolas, Mālpils internātpamatskolas un Vaiņodes internātpamatskolas slēgšanu un Biržu internātpamatskolas reorganizāciju. Šo reorganizāciju rezultātā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) budžetā mērķdotācijā internātskolu uzturēšanas izdevumu daļējai segšanai radīsies ietaupījums indikatīvi 300 000 eiro apmērā, ko izmaksāt tiem pedagogiem, kuri internātskolu reorganizācijas vai slēgšanas rezultātā darba tiesiskās attiecības neturpina nevienā izglītības iestādē.

Šādi pabalsti jau tika piešķirti 2017.gadā, tādēļ arī 2018.gadā tiks piešķirti no valsts budžeta mērķdotācijas finansēto pedagogu atlaišanas pabalsti. Pabalsta aprēķinā netiks ņemts vērā no pašvaldības budžeta piešķirtais finansējums atalgojumam.

IZM detalizēti izvērtēs un apkopos pašvaldību iesniegto informāciju par nepieciešamo finansējumu internātskolu pedagogu atlaišanas pabalstu kompensēšanai atbilstoši informatīvajā ziņojumā minētajiem kritērijiem, sagatavos Ministru kabineta rīkojuma projektu par vienreizēju speciālu risinājumu finansējuma piešķiršanai pašvaldībām pedagogu atlaišanas pabalstu kompensēšanai, nepārsniedzot 300 000 eiro apmēru, un iesniegs to izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

Finansējuma pārdale tiks veikta budžeta resora “62. Mērķdotācijas pašvaldībām” ietvaros, samazinot finansējumu VARAM programmā “Mērķdotācijas internātskolu uzturēšanas izdevumu daļējai segšanai” par 300 000 eiro un attiecīgi palielinot finansējumu IZM programmā “Mērķdotācijas izglītības pasākumiem”.

Saskaņā ar Izglītības likumu jaunu internātskolu dibināšana no 2018. gada 1. janvāra nav atļauta. Internātskolas, kas nodibinātas līdz minētajam datumam, valsts turpina līdzfinansēt līdz 2018. gada

31. decembrim. Lai nodrošinātu iekļaujošu izglītību un ikvienam tiesības izvēlēties savai dzīvesvietai tuvāko skolu, tika pieņemts lēmums atteikties no internātskolas kā vietas, kur mācīties bāreņiem vai trūcīgu ģimeņu bērniem.

Ar valdībā izskatīto informatīvais ziņojumu var iepazīties Ministru kabineta mājaslapā.

Iesaki šo rakstu citiem!

Leave a Comment