Ventspils Augstskolā studentiem pieejamas atjaunotas laboratorijas un auditorijas

Ceturtdien, 2019. gada 14.februārī, Ventspils Augstskolā tika atklātas ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstu atjaunotās laboratorijas un auditorijas.

Projektā tiek veikta arī laboratoriju modernizācija un inženierzinātņu laboratoriju aprīkojuma paplašināšana, tiek veidota jauna – Mākoņdatošanas laboratorija, kā arī veikti sākotnējie ieguldījumi Radiotehnisko sistēmu laboratorijā, tiek modernizētas piecas un veidota viena jauna datorklase, modernizēta IT infrastruktūra, veidota studentu patstāvīgā darba telpa, kas būs pieejama arī ārpus mācību procesa plānotajās nodarbībās, tiek nodrošināts docētāju darba tehniskais aprīkojums un veikti būvniecības darbi, lai pielāgotu augstskolas infrastruktūru studentiem ar kustību traucējumiem.

Kopējās projekta izmaksas ir 1,77 miljoni eiro, tai skaitā 1,5 miljoni eiro ir ERAF finansējums. Visus būvdarbus un aprīkojuma uzstādīšanu plānots pabeigt līdz 2020. gada 31. decembrim.

Šajā Eiropas Savienības (ES) fondu plānošanas periodā Izglītības un zinātnes ministrijas koordinētajā struktūrfondu programmā augstskolu infrastruktūras modernizācijai ir piešķirtas būtiskas investīcijas zinātnes, tehnoloģiju, inženierzinātnes, matemātikas, medicīnas un radošās industrijas jeb STEM studiju un pētniecības infrastruktūras attīstībai.

Kopumā STEM studiju programmas tiek modernizētas 14 augstākās izglītības institūcijās*: Rīgas Tehniskajā universitātē; Latvijas Universitātē; Latvijas Lauksaimniecības universitātē; Rīgas Stradiņa universitātē; Vidzemes Augstskolā; Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā; Daugavpils Universitātē; Ventspils Augstskolā; Liepājas Universitātē; Transporta un sakaru institūtā; Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā; Latvijas Mākslas akadēmijā; Latvijas Kultūras akadēmijā un Latvijas Kultūras koledžā un Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā.

Kopējais pieejamais finansējums programmas īstenošanai ir 44,6 miljoni eiro, ko veido ERAF finansējums 37,9 miljoni eiro un valsts budžeta līdzfinansējums 6,7 miljoni eiro apmērā.

*SAM 8.1.1. Palielināt modernizēto STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju programmu skaitu

Iesaki šo rakstu citiem!
loading...

Pievienot komentāru