Atbalsta Rīgas un ārpus pilsētas teritorijas mežu apsaimniekošanas plāna projektus turpmākajiem deviņiem gadiem

Otrdien, 16.oktobrī Rīgas domes Mājokļu un vides komiteja atbalstīja “Rīgas mežu” sagatavotos mežu apsaimniekošanas plāna projektus Rīgas teritorijā un ārpus tās laika periodam no 2018. līdz 2026.gadam.

Projekti iepriekš tika nodoti sabiedriskajai apspriešanai, kuras laikā iesniegtie jautājumi un komentāri tika apkopoti un sagatavotas atbildes. Visvairāk cilvēki interesējušies par dažādiem cirsmu veidiem un paņēmieniem. Vairāki priekšlikumi iekļauti arī projekta plānā, piemēram, potenciālās kūdras ieguvju vietas apraksti un dažādi redakcionāli labojumi.

Rīgas pašvaldības īpašumā esošo meža zemju pilsētas teritorijā, kas nodoti “Rīgas meži” apsaimniekošanā, platība ir 4464,12 ha, no kuriem mežs sastāda 4365,75 ha. No kopējās meža zemju platības mežs aizņem 97,8% vai 4365,75 ha. Savukārt mežaudžu platība ir 4360,32 ha.

Projektā teikts, ka pilsētas teritorijā plānotas tikai krājas kopšanas cirtes un galvenās cirtes izlases cirtes, kas pēc būtības ir krājas kopšanas cirtes pieaugušā mežā. Deviņu gadu periodā Rīgas mežniecībā paredzēts nocirst vidēji 6,1 tūkstoti kubikmetru gadā, vai 32,1% no kopējā krājas pieauguma.

Turpmākajos gados Rīgas pilsētas mežos nav paredzēta autoceļu būvniecība vai rekonstrukcija, bet autoceļu uzturēšana (ceļu greiderēšana) plānota vidēji 7 kilometru garumā pēc vajadzības

Tostarp pilsētas teritorijā paredzēts atjaunot mežu mākslīgi, stādot priedes tajās platībās, kurās tiks ieplānotas grupu izlases cirtes. Papildus ir paredzēts atjaunot iznīkušas audzes 5,43 ha platībā, no kurām 2,86 ha atrodas dabas parkā “Piejūra”, zonā kur aizliegta mežsaimnieciskā darbība.

Vadoties pēc meža datiem jaunaudžu platība ar kopšanai atbilstošu koku skaitu un augstumu ir 50 ha. Plānotais jaunaudžu kopšanas apjoms turpmākiem gadiem – 5 ha gadā.

Savukārt kā galvenie pasākumi rekreācijas kvalitātes paaugstināšanā, kas veicami

turpmākajos gados projektā minēti pameža kopšana iedzīvotāju intensīvi apmeklētās vietās – 140 ha katru, laipu remonts Mangaļsalā 800 m garumā, rekreācijai piemērotu taciņu tīkla uzlabošana pēc mežsaimniecisko darbu veikšanas plānotajos mežu masīvos un atkritumu urnu un atpūtas soliņu un galdu atjaunošana un izvietošana nepieciešamajās vietās.

Tostarp ārpus Rīgas pilsētas teritorijas, kas nodota “Rīgas meži” apsaimniekošanā, platība ir 4311,33 ha, kur meža zemju platība ir 3872,76 ha, no kurām mežs sastāda 2270,67 ha.

Šajās teritorijās 2024.gadā meža atjaunošana paredzēta 3,4 ha platībā ar bērzu un 1,0 ha platībā ar priežu stādiem. Sākot ar 2024.gadu kultūru kopšana paredzēta 4,4 ha platībā katru gadu līdz plāna darbības beigām, bet plānotais jaunaudžu kopšanas apjoms turpmākiem gadiem – 3.0 ha gadā.

Galvenie pasākumi rekreācijas kvalitātes paaugstināšanā ir uzturēt

kārtībā objektus un rekreācijas mežus, vācot atkritumus, veicot ugunsaizsardzību un apsardzību pret nelikumībām.

SIA “Rīgas meži” ir Rīgas pašvaldības kapitālsabiedrība, kas pārvalda un apsaimnieko Rīgas pašvaldības īpašumā esošās meža zemes. MAP aptver Rīgas pašvaldības īpašumā esošos mežus un meža zemes Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā (4464 ha platībā), kā arī atsevišķas mežu un meža zemju teritorijas, kas ir Rīgas pašvaldības īpašumā, bet atrodas ārpus Rīgas pilsētas administratīvajām robežām (3873 ha platībā).

Iesaki šo rakstu citiem!
loading...

Pievienot komentāru