„Latvijas Sarkanais Krusts” sniegs sociālekonomisko atbalstu patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu

Saskaņā ar Iepirkumu uzraudzības biroja lēmumu, kurā viennozīmīgi secināts, ka biedrības “Patvērums “Drošā māja”” iesniegums Iepirkumu uzraudzības birojā atzīstams par nepamatotu, un ir atļauts Sabiedrības integrācijas fondam slēgt līgumu iepirkumā, Sabiedrības integrācijas fonds š.g. 21.maijā ir parakstījis līgumu ar biedrību “Latvijas Sarkanais Krusts” par sociālekonomiskā atbalsta sniegšanu patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu.

Biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts” no 1.jūnija tiek uzticēts pārņemt iesāktos darbus, tos turpināt un nākamos 18 mēnešus nodrošināt patvēruma meklētāju un personu ar bēgļa vai alternatīvo statusu pilnvērtīgu sociālekonomisko iekļaušanos, sniedzot atbalstu ikdienas dzīves situāciju risināšanā, veidojot izpratni par dzīvi Latvijas sabiedrībā, palīdzot apzināties savus resursus un sniedzot iespējami labāko palīdzību cilvēkiem, kuriem šī valsts nav dzimtās mājas.

Pēc patreizējās prognozes sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojuma pēctecība būs jānodrošina 75 personām, t.i., 51 patvēruma meklētājiem, kuri uzturas Patvēruma meklētāju centrā “Mucenieki”, un 24 personām, kuras dzīvo ārpus Muceniekiem, no tām 5 ģimenes un 6 indivīdi.

Iepriekšējo divu gadu laikā šo pakalpojumu ir nodrošinājušas divas biedrības – “Latvijas Sarkanais Krusts” (no 2016.gada 6.aprīļa līdz 2016.gada 30.novembrim) un “Patvērums “Drošā māja”” (no 2016.gada 1.decembra līdz 2018.gada 19.aprīlim, līgums pārtraukts). Uz laika periodu, kamēr tiek noslēgts jauns līgums un pakalpojuma sniedzējs uzsāk savu darbību, lai nodrošinātu pakalpojuma nepārtrauktību un neatstātu patvēruma meklētājus un personas ar bēgļa un alternatīvo statusu bez atbalsta, Sabiedrības integrācijas fonds nodrošināja sociālo darbinieku un sociālo mentoru (laika periodā no š.g. 20.aprīļa līdz 31.maijam).

Š.g. 21.martā tika izsludināts jauns iepirkums “Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu nodrošināšana patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu”. Norādītajā termiņā, 6.aprīlī, tika saņemts viens piedāvājums – no biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts”. Iepirkuma komisija nedrīkstēja pieņemt lēmumu par iepirkuma rezultātiem, jo Iepirkuma uzraudzības birojā iepriekšējais pakalpojuma sniedzējs, biedrība “Patvērums “Drošā māja””, iesniedza sūdzību. Š.g. 16.maijā saņemts Iepirkumu uzraudzības biroja lēmumus, kurā viennozīmīgi secināts, ka biedrības “Patvērums “Drošā māja”” iesniegums Iepirkumu uzraudzības birojā atzīstams par nepamatotu, ir atļauts Sabiedrības integrācijas fondam turpināt iepirkuma procedūru un slēgt iepirkuma līgumu iepirkumā “Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu nodrošināšana patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu” (id.Nr. SIF 2018/3).

Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojums patvēruma meklētāju un personu ar bēgļa vai alternatīvo statusu tiek sniegts Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta “Dažādības veicināšana” (Nr. 9.1.4.4./16/I/001) ietvaros. Finansējums tika piešķirts no Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts budžeta. Vairāk par aktivitāti šeit. Vairāk par projektu šeit.

Iesaki šo rakstu citiem!

Leave a Comment