Latvijas Zinātņu akadēmijas pilnsapulcē pasniegs lielo medaļu

24.novembrī plkst.14 notiks Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) rudens pilnsapulce, kurā tiks pasniegta LZA Lielā medaļa.

Lielā medaļa tiks pasniegta akadēmiķei Mārai Grudulei, kā arī pēc balvas saņemšanas Grudule pasniegs lekciju “Stenders: no ziepēm līdz zinātnei”.

Medaļa tiks pasniegta arī LZA ārzemju biedram Olafam Daugulim, un Daugulis uzstāsies ar lekciju par jaunām metodēm oglekļa-ūdeņraža saišu funkcionalizēšanai.

Par izciliem radošiem sasniegumiem lūdzam tikt nominētam balvai. LZA Lielo medaļu LZA organizācija piešķir kādam, kas paveicis ko ievērības cienīgu. Cilvēkiem, kuri iesaka kandidātus balvai, ir jāsniedz ieteikuma motivācija un īsa atsauce par ieteikto kandidātu.

Lēmumu par apbalvojumu pieņem LZA Senāts. LZA Lielā medaļa tiek pasniegta cilvēkiem, kuri devuši nozīmīgu ieguldījumu LZA. Parasti tas tiek prezentēts rudens kopsapulcē. Pēc abu laureātu godināšanas notiks jauno LZA biedru vēlēšanas.

LZA augstākā lēmējinstitūcija ir pilnsapulce, kurā piedalās visi pilntiesīgi biedri, goda biedri, ārvalstu biedri un korespondenti. LZA plenārsēdes notiek ne retāk kā divas reizes gadā.

Iesaki šo rakstu citiem!

Leave a Comment