Nebanku kreditēšanas sektorā turpinās pieaugums

Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) sagatavotais pārskats par nebanku patērētāju kreditēšanas tirgus darbību liecina, ka kreditēšanas apjomi nebanku sektorā 2018.gada 1.pusgadā turpinājuši augt.

Nebanku kredītdevēju pārvaldītais kopējais kredītportfelis uz 30.06.2018. salīdzinājumā ar 30.06.2017. ir pieaudzis par 7,11%, sasniedzot 655,82 milj. EUR. Portfeļa pieaugums īpaši vērojams Distances, Patēriņa un Līzinga un citu ar transportlīdzekļa vai cita veida objekta (izņemot nekustamo īpašumu) nodrošinājumu saistītiem kredītiem.

Nebanku sektora kreditēšanas pakalpojumu sniedzēji 2018.gada 1.pusgadā patērētājiem no jauna izsniedza kredītus 309,04 milj. EUR apmērā, kas ir par 28,45 milj. EUR (10,14 %) vairāk nekā 2017. gada 1.pusgadā. No jauna izsniegtajos kredītos 2018. gada 1.pusgadā turpina dominēt Distances kredīti ar 126,65 milj. EUR jeb 41% no visas no jauna izsniegto kredītu kopsummas, kam seko līzings un citu ar transportlīdzekli vai citu objektu nodrošinātie kredīti ar 94,36 milj. EUR jeb 30%.

Izsniegto kredītu pieaugums summā, salīdzinot 2018.gada 1.pusgadu pret 2017.gada 1.pusgadu, visstraujāk ir vērojams līzinga un citiem ar transporta līdzekli/objektu nodrošinātajiem kredītiem (+12,55%), distances kredītiem (+10,89%) un patēriņa kredītiem (+ 10,39), kamēr kredītu pret kustamas lietas ķīlu izsniegšanas apjomi ir samazinājušies (- 2,04%). Īpaši turpinājis pieaugt bez maksas izsniegto distances kredītu skaits un apjoms, attiecīgi + 48,30% un +82,51 % salīdzinājumā ar 2017.gada 1.pusgadu, savukārt būtiski samazinājies par maksas izsniegto distances kredītu ar atmaksu 1 maksājumā skaits un kopsumma, attiecīgi (-) 19,95% un (-) 12,46%.

Nebanku kreditētāju kopējā kredītportfeļa kvalitāte ir stabila un arī 2018.gada 1.pusgadā turpinājusi uzlaboties – uz 2018.gada 30.jūniju kredītu bez kavējuma īpatsvars kopējā portfelī bija 87,67%, kas gandrīz par 2 procentpunktiem labāks rādītājs nekā uz 2017.gada 30.jūniju. Neskatoties uz nelielu pasliktināšanos, vislabākā kredītu kvalitāte 2018.gada 1.pusgadā turpināja saglabāties līzinga un citu ar transportlīdzekli vai citu objektu nodrošināto kredītu grupā (bez kavējuma 92,52% no kredītportfeļa). Otrais labākais kredītu portfelis patēriņa kredītiem (bez kavējuma 86,87%). Distances kredītiem kredītu bez kavējuma īpatsvars pieaudzis pat par 7 procentpunktiem, bet Patēriņa kredītu – par 5 procentpunktiem. Vienlaikus norādāms, ka no Patēriņa un Distances portfeļiem 2018.gada 1.pusgadā kopumā zaudējumos ir norakstīti kredīti par summu 1,79 milj. EUR, savukārt cedēti vai pārdoti kredīti par summu 16,39 milj. EUR, kas kopumā sastāda aptuveni 7,1% no kredītportfeļa, tādejādi patēriņa kredītu un distances kredītu kredītportfeļa kvalitātes uzlabojums daļēji saistīts ar cedētiem, pārdotiem un no bilances norakstītiem kredītiem.

Patērētāji aktīvi turpina izmantot Distances kredītu pagarināšanas pakalpojums. Uz 2018. gada 30.jūniju nebanku kredītdevēju portfelī bez pagarinājuma bija tikai 36 % distances kredītu ar atmaksu 1 maksājumā, salīdzinājumam 38% iepriekšējā gada līdzīgā periodā. Īpaši audzis to distances kredītu ar atmaksu vienā maksājumā īpatsvars portfelī, kuri pagarināti trīs un vairāk reizes (no 34% uz 30.06.2017. līdz 48% uz 30.06.2018).

Iesaki šo rakstu citiem!
loading...

Pievienot komentāru