Tiešsaistē notikusi starptautiska sanāksme par Zinātnes un inovāciju centru izveidi Latvijā

Trešdien, 30.septembrī, tiešsaistē notika Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. – 2021.gada perioda programmas “Pētniecība un izglītība” aktivitātes “Inovācijas centri” sadarbības komitejas sanāksme par Zinātnes un inovāciju centru izveidi Latvijā.

Sanāksmē piedalījās pārstāvji no Izglītības un zinātnes ministrijas, Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA), Valsts izglītības satura centra (VISC), Ārlietu ministrijas, Augstākās izglītības internacionalizācijas un kvalitātes attīstības direktorāta (DIKU Norvēģija), kā arī no Ventspils, Liepājas, Cēsu un Daugavpils pašvaldībām.

Ar šī finanšu instrumenta atbalstu Latvijā šobrīd norit četru Zinātnes un inovāciju centru izveide – Liepājā, Daugavpilī, Cēsīs un Ventspilī. Katrs centrs ir veltīts savai tematiskās specializācijas jomai:

• Ventspilī – dabaszinātņu un STEM (zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātika) jomai;

• Cēsīs- kosmosa jomai;

• Daugavpilī – uzņēmējdarbības un karjeras attīstības jomai;

• Liepājā – vides zinātņu jomai.

Sadarbības komitejas sanāksmes ietvaros dalībnieki informēja par Zinātnes centru projektu progresu, par līdz šim paveikto un nākamā projekta realizācijas gada ietvaros veicamajiem darbiem. Sanāksmē piedalījās arī projekta “Inovācijas centra izveidošana Ventspilī” sadarbības partneri no Ventspils Augstskolas, kas prezentēja Jauno dabaszinātņu pētnieku centru, ko projekta ietvaros plānots izveidot Ventspils Zinātnes un inovāciju centrā. Ventspils Digitālais centrs projekta “Inovācijas centra izveidošana Ventspilī” ietvaros izstrādās 20 dažādas mācību programmas STEM jomas apguvei, no tām 16 programmas būs veltītas bērniem un jauniešiem, tās pielāgojot 4 vecuma grupām – pirmsskolas vecuma bērniem, sākumskolai, pamatskolai, vidusskolai un studentiem. Visas šīs programmas būs sasaistītas ar projekta ietvaros iegādāto mobilo demonstrēšanas aprīkojumu – kopā 62 eksponātiem, lai mācību programmas ietvaros veiktu interaktīvas un praktiskas aktivitātes. Savukārt 4 programmas būs veltītas pedagogu zināšanu pilnveidei un kompetences paaugstināšanai darbā ar jauniešiem, pasniedzot STEM mācību priekšmetus. Papildus tam tiks izveidotas 12 interaktīvas izglītojošas aktivitātes – tehniski radošās darbnīcas un zinātnes šovi ģimenēm ar bērniem un citiem apmeklētājiem.

Projekta “Inovācijas centra izveidošana Ventspilī” realizētājs ir Ventspils Digitālais centrs, projekta donorvalsts partneris – Bergenas zinātnes centrs “VilVite”, projekta partneris – Ventspils Augstskola.

Projekta kopējā summa ir EUR 2 011 676, t.sk. Norvēģijas finanšu instrumenta un valsts budžeta finansējums 90% apmērā no attiecināmajām izmaksām (no tā 85% jeb EUR 1 538 932 – Norvēģijas finanšu instrumenta finansējums un 15% jeb EUR 271 576 valsts budžeta finansējums) – EUR 1 810 508. Ventspils pilsētas pašvaldības līdzfinansējums 10% apmērā no attiecināmajām izmaksām – EUR 201 168.

Plašāka informācija par EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentiem pieejama tīmekļvietnēs www.norwaygrants.lv un www.eeagrants.lv.

“Strādājam kopā zaļai, konkurētspējīgai un iekļaujošai Eiropai.”

Iesaki šo rakstu citiem!
loading...

Leave a Comment