VARAM pārstāvji Klimata pārmaiņu konferencē Katovicē piedalās augsta līmeņa dialogā par klimata pārmaiņu ierobežošanu

Šodien Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) pārstāvji, tai skaitā valsts sekretāra vietniece vides aizsardzības jautājumos Alda Ozola, piedalījās ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām konferencē Talanoa dialoga politiskajā fāzē, kuras ietvaros notika ministru diskusijas par esošo situāciju siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju samazināšanā pasaulē un par to, kā īstenojami Parīzes nolīguma mērķi.

Dialoga ietvaros tika aizvadītas diskusijas, lai novērtētu valstu kolektīvo progresu situāciju SEG emisiju samazināšanā un mudinātu valstis apņemties ambiciozākus mērķus klimata pārmaiņu ierobežošanai.

Valsts sekretāra vietniece vides aizsardzības jautājumos Alda Ozola: “Ir būtiski ņemt vērā jaunākās zinātnes atziņas (IPCC ziņojums “Global Warming of 1.5 ?C”), ka globālā sasilšana notiek straujāk, nekā tika uzskatīts līdz šim. Turklāt klimata pārmaiņu ietekme ir daudz plašāka un postošāka. Tādēļ ir būtiski jau šodien īstenot visaptverošus pasākumus, kas ievērojami samazinātu SEG emisijas kā Latvijā, tā arī visā pasaulē.. Visām valstīm ir jāīsteno Parīzes nolīguma mērķi – ir nepieciešama nekavējoša rīcība enerģētikā, transportā, lauksaimniecībā, rūpniecībā, kā arī citās jomās.”

ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām konferencē Parīzē (Francijā) 2015. gada 12. decembrī tika pieņemts Parīzes nolīgums klimata pārmaiņu ierobežošanai. Kopš 2015.gada decembra ir noticis aktīvs darbs pie Parīzes nolīguma īstenošanas nosacījumiem un to lēmumu izstrādes. Klimata konferences laikā plānots pieņemt detalizētus Parīzes nolīguma īstenošanas lēmumus, lai veicinātu Parīzes nolīguma efektīvu īstenošanu.

Katovices konferences ietvaros paredzēts pieņemt Parīzes nolīguma īstenošanai nepieciešamos lēmumus, kas tiešā veidā ietekmēs arī Latvijas saistības attiecībā uz Parīzes nolīgumu, piemēram, ziņošanas nosacījumi par siltumnīcefekta gāzu emisijām, pielāgošanos klimata pārmaiņām, klimata finansējumu u.c.

Iesaki šo rakstu citiem!
loading...

Pievienot komentāru