LU BVEF doktorante vēlas veidot eksportētāju izpratni par efektīvāko mārketingu

Gan vietējā, gan Baltijas mērogā eksportējošo uzņēmumu pētniecības tēma kļūst arvien aktuālāka. Ir skaidrs, ka mazās valstīs ekonomikas izaugsme sakņojas tieši eksportējošos uzņēmumos.

Tomēr tikai 6% Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu plāno apgūt jaunus ārvalstu tirgus. Tāpēc jaunajiem eksportētājiem arvien vairāk būs vajadzīgas akadēmiski un profesionāli pamatotas zināšanas. Latvijas Universitātes (LU) Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes (BVEF) doktorante Ieva Pūķe turpina pētīt mārketinga procesu ietekmējošos faktorus jaunos eksportējošos uzņēmumos un dalās savos secinājumos.

I.Pūķei ir 10 gadu darba pieredze mārketinga jomā, tāpēc uzkrātā pieredze viņai ļauj padziļināti izprast šī brīža problēmas mārketingā, tās sasaistot ar savu pētījumu.

LU fonds pētījuma autorei ir piešķīris Timermaņa stipendiju konkurētspējas pētījumiem sociālajās zinātnēs, kas palīdz pētījumu izvērst vēl plašākā un kvalitatīvākā mērogā. Līdz šim ir piešķirtas trīs stipendijas, ko nodrošina LU mecenāta Austrālijas latvieša Eigita Dāvja Timermaņa atbalsts. Stipendijas mērķis ir atbalstīt izcilus jaunos pētniekus, kuri veic tautsaimniecībai nozīmīgus pētījumus.

Pūķe pētījumā uzmanību pievērš tam, kā mazi un vidēji uzņēmumi sper pirmos soļus tirgū un kā pieņem stratēģiskus mārketinga lēmumus. Pētījums ir starpdisciplinārs, jo apvieno mārketinga un uzņēmējdarbības teorijas, radot inovatīvu pieeju. Šobrīd arvien aktuālāka kļūst uzņēmējdarbības teorija (angļu val.: entrepreneurial theory), jo arī mazi un jauni uzņēmumi spēj strauji kļūt globāli un veiksmīgi. Arī lielie uzņēmumi mēdz “aizņemties” metodes, lai neatpaliktu attīstībā, un arī savā vidē integrētu uzņēmēju domāšanas veidu. Šī ir perspektīva pētāmā tēma, kur ir vērts iesaistīties vairāk pētniekiem no zinātniskās vides, kur galu galā ieguvēji būs gan zinātnieki, gan uzņēmēji, kuri roku rokā radīs pievienoto vērtību.

Pētījuma gaitā Pūķe secinājusi, ka uzņēmumi, reāli uzsākot darbu eksporta tirgos, bija mainījuši savas mārketinga stratēģijas, un tās adaptēja jaunā tirgus īpatnībām. Daži no aptaujātajiem uzņēmumiem bija īstenojuši pozicionējuma vai zīmola maiņu, jo iepriekš izstrādātais zīmols neatbilda jaunā tirgus pieprasījumam.

Pēc klasiskā mārketinga principiem pirms ieiešanas tirgū nepieciešams veidot vienu optimālo stratēģiju, visu izpētot un izplānojot iepriekš. Taču pētījumā tika konstatēts, ka šāds scenārijs notiek reti, proti, uzņēmēji daudz efektīvāk zināšanas par tirgu iegūst jau eksportēšanas gaitā, izejot jaunajā tirgū nevis ar ideālo produktu portfeli, bet ar pietiekami labu produktu portfeli, un izveido nevis vienu ilgstošu stratēģiju, bet pārbauda vairākas. Šajā procesā ir ļoti svarīga tieši tirgus atgriezeniskā saite, jo tikai tā produktu var pielāgot tirgum.

I.Pūķe pauž gandarījumu, ka, pateicoties LU fonda administrētajai Timermaņa stipendijai, ir apmeklējusi Amerikas Mārketinga asociācijas (angļu val.: American Marketing Association) globālā mārketinga konferenci Grieķijā. Konferences apmeklējums sniedza atziņu, ka publikācijām augsta ranga akadēmiskajos žurnālos ir nepieciešamas svaigas idejas kombinācijā ar spēcīgu teorētisko un metodoloģisko pamatojumu.

Ar šo pētījumu autore vēlas topošajiem eksportētājiem radīt izpratni par efektīvāko mārketinga procesu, pirmo reizi izejot starptautiskā tirgū. Akadēmiskā jaunrade, turpinot pētījumu, būs mārketinga procesu pielāgošana uzņēmējdarbības teorijas aspektiem, it īpaši eksportētāju videi.

Par Latvijas Universitāti

Latvijas Universitātes vairāk nekā 140 īstenotās studiju programmas ir akreditētas. Tās 13 fakultātēs un 21 institūtā strādā mūsu valsts vadošie speciālisti dabas, humanitārajās un sociālajās zinātnēs. Universitātes darbības mērķis ir kļūt par starptautiski atzītu Eiropas un pasaules nozīmes zinātnes universitāti, dodot ieguldījumu Latvijas tautsaimniecībā un sabiedrības ilgtspējīgā attīstībā.

Par Latvijas Universitātes fondu

Nodibinājums “Latvijas Universitātes fonds” darbojas kopš 2004.gada un ir filantropijas organizācija, kas rūpējas par izciliem, centīgiem studentiem, pedagogiem, zinātniekiem un ar izciliem izglītības, zinātnes un kultūras darbiniekiem sadarbībā ar izglītību atbalstošiem mecenātiem un partneriem.

Iesaki šo rakstu citiem!
loading...

Pievienot komentāru