Paraksta trīspusēju līgumu par ārstniecības stipendijas piešķiršanu

26. oktobrī Talsu novada pašvaldībā tika parakstīts trīspusējs līgums par pašvaldības stipendijas piešķiršanu jaunai ārstniecības speciālistei – radioloģei – diagnostei Andai Pramaltei. Noslēgtais līgums garantē, ka speciāliste SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” Talsu filiālē strādās vismaz trīs gadus pēc studiju beigām.

“Šī diena ir ļoti brīnišķīga, Talsu novada pašvaldība saņem zināmu garantiju, ka mūsu slimnīcā strādās jauna speciāliste, kuras prasmes mums ir ļoti nepieciešamas. Vēlos pateikt paldies Talsu novada domes deputātiem, kas pieņēma šādu lēmumu, un SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”, kas atbalsta šādu stipendiju piešķiršanu. Tas ir mūsu kopīgā darba rezultāts un mūsu sniegtā ceļamaize ar skatījumu nākotnē,” sacīja Talsu novada domes priekšsēdētājs Dainis Karols.

Anda Pramalte jau šobrīd strādā SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” Talsu filiālē. Jaunā speciāliste ir pateicīga par izrādīto uzticēšanos gan no pašvaldības, gan no slimnīcas puses un par vēlmi attīstīties un piesaistīt jaunos speciālistus.

“Pati nāku no Tukuma, līdz ar to šis reģions man ir tuvs. Mani piesaistīja SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” Talsu filiāle, jo tā attīstās un tai ir lielas nākotnes perspektīvas,” piebilda A. Pramalte.

“Labi speciālisti mums ir ļoti nepieciešami. Viens ir iekārtas un telpas, bet otrs, ja nebūs labu ārstu, tad ārstniecība nevarēs notikt. Slimnīca kopumā ļoti lielu vērību pievērš cilvēkresursu attīstībai, aktīvi strādājam, lai piesaistītu jaunus speciālistus gan Ventspilī, gan Talsos. Ir noslēgti vairāk nekā 30 līgumu ar topošajiem ārstiem – rezidentiem. To turpināsim. Esam ļoti pateicīgi Talsu novada pašvaldībai, kas izprot un atbalsta cilvēkresursu piesaistē. Nav noslēpums, lai kļūtu par ārstu, vajadzīgi gari gadi, tādēļ stipendija ir atbalsts, lai jaunajam speciālistam nenāktos strādāt divās vai vairākās darbavietās, lai nodrošinātu iztiku, bet lai varētu koncentrēties mācībām, apgūt profesiju un pēc sertifikāta iegūšanas pilnvērtīgi strādāt,” teica SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” valdes priekšsēdētājs Juris Lācis. Talsu filiāles vadītāja Kristīna Bidzāne uzsvēra, ka slimnīca, pašvaldība un reģions kopumā ir tikai ieguvēji, piesaistot labu jauno speciālistu.

“Priecājos, ka mūsu novadā ierodas jauni speciālisti. Tas nozīmē, ka mums būs iespēja iegūt aizvien labāku veselības aprūpi, jo viņi ir apguvuši jaunas tehnoloģijas un saskata jaunas iespējas ārstniecības procesā,” piebilda Talsu novada pašvaldības izpilddirektors Modris Jaunvalks.

Jau 2015. gadā Talsu novada dome apstiprinājusi saistošos noteikumus „Par Talsu novada pašvaldības stipendiju piešķiršanu”. Tie paredz divu pašvaldības stipendiju piešķiršanu: studenta un ārstniecības speciālista stipendiju.

Katru gadu pašvaldība, sadarbojoties ar SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” Talsu filiāli, nosaka atsevišķu specialitāšu veidus, vadoties pēc trūkstošo speciālistu statistikas, kas ir prioritāri, lemjot par stipendiju piešķiršanu.

2016. gadā stipendijām kopumā pieteicās trīs topošie mediķi, 2017. gadā – arī trīs, divas topošās mediķes un viena topošā pedagoģe.

Iesaki šo rakstu citiem!
loading...

Pievienot komentāru