Ventspils pilsētas pašvaldība aicina pieteikt bērnus darbam vasaras brīvlaikā

Ventspils pilsētas pašvaldība aicina vecākus pieteikt darbam vasaras brīvlaikā Ventspilī deklarētus 13 un 14 gadus vecus bērnus no šādām sociāli mazaizsargātām ģimenēm:

• bērnus bāreņus vai bez vecāku gādības palikušos bērnus, kuru deklarētā vai faktiskā dzīvesvieta ir Ventspils, bērnus no ģimenēm, kurām ir piešķirts audžuģimenes statuss;

• bērnus no ģimenēm, kurām 2017./2018. mācību gada otrajā pusgadā ne mazāk kā vienu mēnesi Ventspils pilsētas Sociālais dienests ir noteicis trūcīgās vai maznodrošinātās ģimenes statusu;

• bērnus, kuriem noteikta invaliditāte;

• bērnus, kuriem 2017./2018. mācību gada otrajā pusgadā ne mazāk kā vienu mēnesi ar skolas direktora rīkojumu ir piešķirtas brīvpusdienas;

• bērnus no daudzbērnu ģimenēm;

• bērnus, kuriem izstrādāta uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programma.

Ja darba devēju piedāvātās darba vietas pārsniegs augstāk minēto sociāli mazaizsargāto bērnu iesniegto pieteikumu uz darba vietām skaitu, tad īslaicīgajā nodarbinātībā būs iespējams iesaistīt arī 13-14 gadus vecus bērnus:

• kuriem vismaz viens no vecākiem ir pensionārs vai persona ar invaliditāti;

• bērni un jaunieši, kuri 2017./2018. mācību gadā ir bijuši pilsētas vai valsts mācību priekšmetu olimpiāžu laureāti.

Lai pieteiktu savus bērnus darbam vasaras brīvlaikā, vecākiem ir jāaizpilda un jāiesniedz iesniegums skolas sociālajam pedagogam vai arī iesniegumu iespējams aizpildīt un iesniegt Ventspils pilsētas Sociālajā dienestā Raiņa ielā 10 vai Talsu ielā 39, sākot no š.g. 9.maija līdz 25. maijam. Sociālais dienests visus pieteikumus reģistrēs rindas kārtībā.

Iesnieguma veidlapu vasaras nodarbinātībai iespējams saņemt ŠEIT, Sociālajā dienestā vai arī Ventspils portālā www.ventspils.lv. Ar bērnu un jauniešu īslaicīgās nodarbinātības organizācijas kārtību iespējams iepazīties ŠEIT.

Bērni vecumā no 13 līdz 14 gadiem varēs būt nodarbināti ne ilgāk par 4 stundām dienā un ne vairāk par 20 stundām nedēļā. Pašvaldība nodrošinās līdzfinansējumu darba devējam bērna darba samaksai 100% apmērā no valstī noteiktās minimālās stundas tarifa likmes pusaudžiem.

Bērni un jaunieši vecumā no 15 līdz 20 gadiem, kuri iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs, darbam vasaras brīvlaikā varēs pieteikties elektroniski no 9. maija plkst. 16.00 Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) mājas lapā www.nva.gov.lv.

2018. gadā bērnu un jauniešu nodarbinātībai vasaras brīvlaikā no pašvaldības budžeta paredzēts finansējums 115 089 eiro apmērā, un pasākumā varēs piedalīties 365 personas.

2017. gada vasarā, bērnu un jauniešu nodarbinātības programmu ietvaros, 393 Ventspils pilsētā deklarētajiem bērniem un jauniešiem nodrošinājusi iespēju strādāt pie 25 Ventspils pilsētā reģistrētiem uzņēmējiem. Iespēju strādāt vasarā izmantoja 71 bērns vecumā no 13 līdz 14 gadiem, savukārt vecumā no 15 līdz 20 gadiem – 322 bērni un jaunieši.

Papildu informācijas iegūšanai iedzīvotāji var zvanīt uz Sociālo dienestu pa tālruni 63601210.

Iesaki šo rakstu citiem!
loading...

Pievienot komentāru