Pašvaldība vientuļiem senioriem piedāvā sociālo pakalpojumu “Drošības poga”

Lai atbalstītu seniorus un personas ar invaliditāti, kuriem vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ pastāv risks nonākt bezpalīdzības stāvoklī, pašvaldība sadarbībā ar biedrību “Latvijas Samariešu apvienība” piedāvā sociālo pakalpojumu “Drošības poga”. Pakalpojums nodrošina nepārtrauktas saziņas iespējas, sniedz informatīvu atbalstu un palīdzību 24 stundas diennaktī.

“Drošības poga” ir pakalpojumu komplekss jeb unikāla palīdzības sistēma, kurā īpaši izstrādāta moderna tehnika tiek apvienota ar neatliekamās palīdzības, psiholoģiskā atbalsta un aprūpes elementiem. Palīdzību var lūgt un saņemt tieši tad, kad tā ir nepieciešama 24 stundas diennaktī un 7 dienas nedēļā, bez brīvdienām un svētku dienām.

Saņemot izsaukuma signālu, tiek organizēta palīdzības sniegšana – ja nepieciešams, izbrauc uz klienta dzīves vietu, kā arī iesaista speciālos dienestus: ātro palīdzību, ģimenes ārstu, ugunsdzēsējus, policiju, sociālos darbiniekus.

Lai nodrošinātu šī pakalpojuma pieejamību, Ventspils pašvaldība pakalpojumu apmaksā pensionāriem un personām ar invaliditāti, kuri atbilst sekojošiem nosacījumiem:

• kuriem nav likumā noteikto apgādnieku (vientuļiem);

• kuri nav noslēguši uztura līgumu;

• kuriem ienākumu līmenis pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz EUR 299,00 (neskaitot piemaksu pie pensijas).

Lai saņemtu pašvaldības apmaksātu pakalpojumu, jāvēršas Sociālajā dienestā ar ģimenes ārsta izziņu un iesniegumu, kurā norādīta problēma un tās vēlamais risinājums. Personas, kurām ir pārvietošanās grūtības, pakalpojuma nepieciešamību var pieteikt arī zvanot Sociālajam dienestam pa tālruni 63601204.

2018. gadā pašvaldības apmaksāto pakalpojumu izmantoja 8 Ventspils seniori un personas ar invaliditāti, kopumā šim sociālā atbalsta veidam izlietojot 2571 eiro. Arī šogad, lai nodrošinātu sociālo pakalpojumu “Drošības poga”, pašvaldības budžetā paredzēts finansējums 2880 eiro apmērā.

Iesaki šo rakstu citiem!
loading...

Pievienot komentāru