Ienākumu kāpums ļauj iedzīvotājiem pirkt vairāk

Mazumtirdzniecības uzņēmumu pārdošanas apjomi pēc neliela vājuma februārī atsāka augt straujāk marta mēnesī. Salīdzinot ar gadu iepriekš, apjomi palielinājās par 6.5% (kalendāri izlīdzināti dati). Pieaugums vērojams gan pārtikas (+6.8%), gan nepārtikas (+6.0%), gan arī autodegvielas (+7.3%) pārdošanas apjomos.

Lasīt vairāk

Par Latvijas Bankas 2017. gada pārskatu

Latvijas Bankas padome apstiprinājusi Latvijas Bankas 2017. gada pārskatu, kas papildus finanšu pārskatiem un pozitīvam neatkarīgu revidentu ziņojumam sniedz pārskatu par Latvijas un eiro zonas ekonomisko vidi un tautsaimniecības attīstību, kā arī informāciju par nacionālās centrālās bankas darbību un tās atbildības jomās paveikto – līdzdalību Eirosistēmas monetārās politikas veidošanā un īstenošanā, ekonomisko analīzi un izpēti, ārējo rezervju un citu finanšu ieguldījumu pārvaldīšanu, skaidrās naudas aprites nodrošināšanu, starpbanku maksājumu sistēmu infrastruktūras uzturēšanu, statistiskās informācijas sagatavošanu un publicēšanu, Kredītu reģistra uzturēšanu u.c.

Lasīt vairāk

Uzņēmēju galvenās problēmas – darbinieku trūkums un birokrātija

Lai veicinātu darbaspēka pieejamību, kā arī tautiešu atgriešanos Latvijā, jārisina vairāki jautājumi, kas saistīti ar īres platību pieejamību, vidējās algas būtisku celšanu, kā arī jādomā par zināšanās balstītu ekonomiku, kas celtu produktivitāti. Šāds viedoklis tika pausts Latvijas lielākās uzņēmēju biedrības Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK), Jelgavas pilsētas un Jelgavas Ražotāju un tirgotāju asociācijas rīkotajās Uzņēmēju dienās Zemgalē 2018.

Lasīt vairāk
1 2