Atkritumu apsaimniekošanu Gulbenes novadā turpinās nodrošināt “Pilsētvides serviss”

2019. gada maijā ir noslēdzies Gulbenes novada pašvaldības iepirkums par atkritumu apsaimnie-košanu Gulbenes novada teritorijā. Saskaņā ar iepirkuma rezultātiem, nākamos 7 gadus atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus Gulbenes pilsētas un novada iedzīvotājiem turpinās nodrošināt SIA “Pilsētvides serviss”.

Tā kā no jauna noslēgts līgums ar pašvaldību ir balstīts uz citādākiem noteikumiem un paredz jaunu pakalpojumu sniegšanas kārtību, visiem klientiem būs obligāti jāpārslēdz līgumi ar SIA “Pilsētvides serviss”, lai turpinātu saņemt atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu. Lai pārslēgtu līgumu, klienti ir laipni aicināti vērsties uz Klientu apkalpošanas centru, rakstot uz e-pastu gulbe-ne@pilsetvide.lv vai zvanot pa tālruni 25749599 vai 64495050. Mūsu klientu apkalpošanas speciā-listi būs priecīgi palīdzēt Jums atrisināt visas ar līgumu un pakalpojumu saistītus jautājumus arī klātienē Brīvības ielā 87C, Gulbenē.

“Kārtējā uzvara Gulbenes atkritumu apsaimniekošanas konkursā nozīmē to, ka mūsu līdzšinējais darbs ir novērtēts, pašvaldībai ir izdevīgi un ērti sadarboties ar mums. Mēs esam pierādījuši sava darba efektivitāti un pakalpojumu kvalitāti visā Malienas reģionā, kuru apkalpojam jau vairākus gadus. Mēs pazīstam vietējos iedzīvotājus, zinām viņu vēlmes un vajadzības attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanas servisu un šķirošanas iespējām. Mēs protam sniegt viņiem arī pievienoto vērtību – vides izglītības aktivitātes. Ar prieku un arvien lielāku degsmi turpināsim darboties Gulbenes no-vada teritorijā,” uzsver SIA “Pilsētvides serviss” valdes loceklis Jurģis Ugors.

Atkritumu apsaimniekošanas tarifs Gulbenes iedzīvotājiem turpmāk būs 18,62 EUR/m3. Tarifa pieaugums saistīts gan ar kopējo degvielas cenu kāpumu, gan ar to, ka jaunais iepirkums ar Gulbenes novada pašvaldību paredz ievērojamu pakalpojumu apjoma pieaugumu. Jaunais iepir-kums uzliek atkritumu apsaimniekotājam prasību uzbūvēt eko laukumu Gulbenes teritorijā, papla-šināt un uzlabot atkritumu šķirošanas infrastruktūru, kā arī veikt papildus aktivitātes iedzīvotāju izglītošanai vides saudzēšanas un atkritumu šķirošanas jautājumos.

SIA “Pilsētvides serviss” cer uz veiksmīgu sadarbību ar Gulbenes novada iedzīvotājiem un turpinās nodrošināt saviem klientiem nemainīgi augstu pakalpojumu kvalitāti.

Iesaki šo rakstu citiem!
loading...

Pievienot komentāru